• 6161 728 0918

طلق دوغی کریستال

آگوست 27, 2022 آرشیو

طلق دوغی کریستال با نام های دیگری از قبیل : طلق ایرانی ، طلق دوغی ایرانی ، طلق سفید مات و طلق شیشه ای مات شناخته می شود. این نوع طلق ها مناسب استفاده در مصارف ساختمانی هستند.
از طلق کریستال دوغی می توانید برای نورگیر استفاده کنید. طلق دوغی نور را به خوبی از خودش عبور میدهد و بدلیل مات بودن محیط بیرون دیده نمی شود.ورق طلق کریستال دوغی اغلب در مصارف ساختمانی استفاده می‌شود. طلق دوغی کریستال یک دیفیوزر عالی برای نورهای سقفی محسوب می‌شود. به همین دلیل است که از ورق کریستال در نورگیرهای سقفی استفاده می‌شود.
از دیگر کاربردهای ورق دوغی کریستال، پوشاندن نمای ساختمان‌ها و بالکن‌های مسکونی است. به طور کلی بدلیل اینکه کریستال دوغی نور را بخوبی از خود عبور می‌دهد در مکان‌هایی که میخواهند از دیدرس سایرین محفوظ باشد و ضمنا نور محیطی نیز به داخل راه پیدا کند، از ورق طلق کریستال دوغی استفاده می‌شود.

ShK