• 6161 728 0918

اکنون می توانید رویای دکوراسیون و سبک منزل خود را با محصولات ما محقق سازید

اغلب سبک چیدمان منزل با خرید مبلمان و اثاثیه های دیگر به اتمام می رسد.اما حال با کمی مهارت می توانید آپارتمان خود را با بیش از آنچه که هست با شیشه های پلاستیکی بومان زیباتر سازید. موادی که در ساخت شیشه ای پلاستیکی بومان بکار گرفته شده است از لحاظ زیبایی کاملا با شیشه های طبیعی برابری می کند و براحتی می توانید شیشه های پلاستیکی بومان را بعنوان جایگزین شیشه های معمولی به کار برید. شما می توانید به آپارتمان و خانه خود با نور ها و سایه های مختلف و با دیوارهای شیشه ای شفاف و جذاب روح تازه ای بدهید. درهای شفاف فضا را بزرگتر از آنچه که واقعا هستند نشان می دهند. به این ترتیب نور با روشی کاملا طبیعی به داخل اتاق هدایت می شود و فضا را صمیمی تر می نماید. سایه و نور تاثیر و زیبایی مبلمان و اثاثیه را چند برابر می نمایند. فضای زندگی خود را با ترکیب نورها و نیز نورهای موثر تغییر و بهبود بخشید. فضاهای جدید را می توانید با دیواره های جداساز شفاف ایجاد نمایید. به مبلمان و اثاثیه خود با ایجاد روکش های شیشه ای پلاستیکی نمایی دیگر اعطا کنید.